ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att på grund av 1948 års avtal mellan Startens Bränslekommission samt Svenska Cellulosaföreningen resp Svenska Trämasseföreningen å andra sidan ävensom 1950 års avtal mellan StatensHandels-och Industrikommissionå ena, samt Svenska cellulosaföreningen, Svenska Trämasseföreningen, Svenska Trävaruexportföreningen och Svenska Pappersbruksföreningen å andra sidan, förvalta enligt avtalens bestämmelsertill stiftelsen inbetaladeavgiftersamt att disponera sålunda influtna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gävleborgs läns konjunkturutjämningsfond för det enskilda skogsbruket
Organisationsnummer:885000-2646
Adress:
  • Skogsstyrelsen, att: Magnus Pettersson
  • Ånghammargatan 16
  • 721 33 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-15 36 35
E-post:magnus.pettersson@skogsstyrelsen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 618 300 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS