ÄNDAMÅL

Avkastningen av denna fond skall av förvaltningsrådet utdelas i lämpliga poster till behövande gamla och sjuka samt såsom understöd för skol- eller universitetsstudier eller annnan utbildning. Företrädesrätt till erhållande av dylikt understöd skall tillkomma dem, som härstamma från statssekreteraren J.C. Ulrich eller översten J. Dorph.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Guvernör Bror och Josephine Ulrichs fond
Organisationsnummer:802003-6219
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS