ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av lika förtjänta sökande äge den, som genomgått högre elementarläroverket i Skara företräde. Stipendiet utdelas för en tid av 3 år till en behövande medlem av Västgöta nation, som visat synnerlig håg och fallenhet för botanik. Skulle ingen botanist finnas inom nationen, må stipendiet tilldelas en behövande medlem av nationen som visat synnerlig håg och fallenhet för zoologi. Skulle ingen botanist eller zoolog finnas må stipendiet tilldelas en medlem av nationen som visat håg och fallenhet för levande språk och estetik. Skulle ingen ovan nämnd medlem inom nationen finnas må i annan vetenskapsgren utmärkt nationsmedlem till stipendiat utnämnas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaw Löfvenskiölds stipendiefond nr 1 och 2
Organisationsnummer:802479-2171
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS