ÄNDAMÅL

Att årligen utdela den härefter återstående delen af årsräntan till obemedlade personer inom samhället tillhörande s.k. pauvres honteux; men med rättighet dock för staden, för den händelse stadsfullmäktige skulle anse lämpligt; att använda en del af årsräntan till andra välgörande ändamål inom samhället af sådan beskaffenhet, att de ej böra genom uttaxering å stadens skattskyldige innevånare bestrias.Dels att årligen af fondens räntemedel lägga minst en femtedel /1/5/ till kapitalet till dess att detsamma uppgår till 200 000 kronor, då all vidare afsättning till kapitalet må upphöra.Av årsräntan utdelas det belopp, till behövande personer, mantalskrivna i Marstrands församling. Skulle social centralnämnden anse det lämpligt kan en del av årsräntan användas till andra välgörande ändamål inom Marstrands församling av sådan beskaffenhet, att de inte bör finansieras med kommunalskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond
Organisationsnummer:802426-5863
Adress:
  • Kungälvs kommun, Ekonomienheten
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS