ÄNDAMÅL

Att årligen utdela medlen till obemedlade personer inom samhället tillhörande s.k. pauvres honteux; men med rättighet dock för staden, för den händelse stadsfullmäktige skulle anse lämpligt; att använda en del af medlen till andra välgörande ändamål inom samhället af sådan beskaffenhet, att de ej böra genom uttaxering å stadens skattskyldige innevånare bestridas. Beloppet utdelas till behövande personer, mantalskrivna i Marstrands församling. Skulle social centralnämnden anse det lämpligt kan en del av medlen användas till andra välgörande ändamål inom Marstrands församling av sådan beskaffenhet, att de inte bör finansieras med kommunalskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond
Organisationsnummer:802426-5863
Adress:
  • Kungälvs kommun, Ekonomienheten
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS