ÄNDAMÅL

Till välgörenhet inom förenämnda församling [Hjo] på så sätt, att medlen av denna fond, skall av kyrkoherden inom samma församling utdelas till fattiga åldringar ej under 65 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustafssonska fonden
Organisationsnummer:802424-4249
Adress:
  • Hjo pastorat
  • Regeringsgatan 12
  • 544 30 Hjo
Telefonnummer:0503-32380
E-post:hjo.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 168 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS