ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att främja ungdomsutbildning för behövande och skötsamma ungdomar från Bohuslän med håg och fallenhet för fortsatta studier och utbildning. Utdelning a) Individuellt tilldelade stipendier. b) Bidrag för studier utom hemorten. c) Individuella bidrag för uppehälle fortlöpande vid särskilt angelägna och hastigt uppkomna behov av medel. d) Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustafsbergares Samfond
Organisationsnummer:865000-9783
Adress:
  • Gustafsbergsstiftelsen
  • Gustafsberg 413
  • 451 91 UDDEVALLA
Telefonnummer:0522-518451
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 110 573 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS