ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta odlingslandskap, skog och byggnader på fastigheten Bjursjö 1:1, Bergs socken, Växjö kommun. Förvaltningens syfte är att – vårda kulturlandskapet och byggnaderna i Bjursjö så att fastigheten behåller sin kulturhistoriskt särskilt värdefulla karaktär – tillämpa ett ålderdomligt skogsbruk på de delar av fastigheten där så är lämpligt – göra fastigheten tillgänglig för forskning och undervisning

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustafs Bjursjö
Organisationsnummer:829502-6580
Adress:
  • Gustafsson
  • Norra Åreda, Ängagärdet
  • 355 92 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-611 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS