ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall användas för ändamål som av kommunalfullmäktige beslutas, dock skall 1/10 därav tillföras fonden, som icke får minskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Werners donationsfond
Organisationsnummer:802479-8210
Adress:
  • Bollebygd kommun
  • Ballebovägen 2
  • 517 83 Bollebygd
Telefonnummer:033-23 13 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS