ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta de medel som erhållits genom försäljning år 1981 av fastigheten Kolpebo, Söderbärke kommun, Dalarnas län.Stiftelsens kapital skall utgöra en fond vars samlade nettoavkastning får, sedan årligen 10 procent av avkastningen har tillförts fonden, disponeras för främjande av församlingens verksamhet för barn i föreskoleåldern och, i andra hand, av församlingslivet i övrigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Vasa Församlingsgård
Organisationsnummer:802006-1977
Adress:
  • Gustaf Vasa Församling
  • Västmannagatan 63 A
  • 113 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50888610
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS