ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall, sedan en femtedel därav lagts till kapitalet, disponeras av professorn i engelska språket vid Högskolan, att efter hans bestämmande användas till inköp av böcker för seminariebiblioteket eller av annan undervisningsmaterieleller till understöd åt studenter, vilka bedriva studier för examen, företrädesvis licentiatexamen, i engelska språket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Sterns Fond
Organisationsnummer:857501-2375
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:963 831 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS