ÄNDAMÅL

Fondens kapital disponeras av professorn i engelska språket vid Göteborgs universitet, att efter hans bestämmande användas till inköp av böcker för seminariebiblioteket eller av annan undervisningsmaterieleller till understöd åt studenter, vilka bedriva studier för examen, företrädesvis licentiatexamen, i engelska språket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Sterns Fond
Organisationsnummer:857501-2375
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 146 861 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS