ÄNDAMÅL

Räntan förutom till skötsel av mina föräldrars, mina syskons och min egen grav – även med vinterkransar – må användas till Hackvads kyrkas underhåll eller annat ändamål, som kyrkorådet bestämmer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Petterssons fond
Organisationsnummer:802480-7193
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:36 792 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS