ÄNDAMÅL

Ändamålet är enligt stiftarinnans vilja att ”möjliggöra medicinskt vetenskapliga och därmed närstående forskningar av större räckvidd”, varvid det skall tillkomma Karolinska institutet att bestämma rörande användningen av de medel, som skall förbrukas för detta ändamål. Stiftelsens tillgångar skall allt framgent tjäna det ändamål, varom stiftarinnan sålunda förordnat. Av den årliga avkastningen från stiftelsens förmögenhet skall minst fem procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons Minne
Organisationsnummer:802006-8063
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS