ÄNDAMÅL

Stockholms Enskilda Banks notariatavdelning skall årligen ställa nettoavkastningen av kapitalet till Sällskapet för Vänner till Pauvres Honteux:s förfogande. På framställning av styrelsen för institutionen må notariatavdelningen medgiva att jämväl kapital tages i anspråk. I sådan framställning skall angivas vartill kapitalet skall användas och det åligger notariatavdelningen att pröva huruvida det angivna ändamålet är så behjärtansvärt, att kapital bär tagas i anspråk därför.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf och Ingeborg Lundegårdhs fond
Organisationsnummer:802407-4380
Adress:
  • Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux
  • Nockeby Backe 8
  • 168 40 BROMMA
Telefonnummer:08-57977700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS