ÄNDAMÅL

Återstående del av avkastningen skall användas som stipendier till en eller flera från Himmelstalundsskolan, Norrköping avgående elever, som visat utmärkt gott uppförande och ådagalagt synnerligen flit såväl under studierna som i det praktiska arbetet samt därjämte visat sig äga framstående kunskaper i trädgårdsyrket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond
Organisationsnummer:802409-6185
Adress:
  • Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS