ÄNDAMÅL

§ 3 Fondens avkastning skall användas till ett stipendium – Gustaf Lindenbaums stipendium – att utdelas om möjligt vart tredje år till ett belopp uppgående till minst 80 % av den ackumulerade avkastningen under de år som närmast föregått utdelningsåret. § 4 Stipendiet skall användas i vidareutbildningssyfte. § 5 RV:s styrelse utser mottagare av stipendiet och detta skall tillfalla en yngre kvinnlig idrottsledare, som i huvudsak arbetat med yngre idrottsutövare inom sin verksamhet. Därvid skall sådana kvaliteter som kamratskap, lojalitet m.m. tillmätas särskild vikt. § 6 De årliga överskott som kan tänkas uppstå i fonden efter det avkastningen på sätt som angivits i § 3 tagits i anspråk för sitt ändamål skall läggas till kapitalet. Fondens grundkapital – med tillägg för de överskott som här angivits – får icke disponeras av styrelsen för RV att användas stipendieändamål eller på annat sätt. Ändamålet permuterat hos Kammarkollegiet 2021-01-05, dnr 9.2-06842-2020. De föreskrifter som begränsar kapitalanvändning har tagits bort.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Lindenbaums Utbildningsfond
Organisationsnummer:802406-2674
Adress:
  • Kerstin Rosén
  • Murkelvägen 10, 1 tr
  • 192 51  Sollentuna
Telefonnummer:0708-870435
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS