ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda behövande personer i Landskrona, dock företrädesvis sådana som tillhört eller tillhöra handels-, hantverks- eller tjänstemannakretsarna och som äro i små omständigheter hjälp till hyreskostnad i den mån denna ej täcks av statliga eller kommunala bidrag. Om ytterligare disponibla medel återstår må de användas till bidrag även för andra ändamål till personer av nämnda kategori. Utdelning skall ske minst en gång årligen och utgöres av den avkastning som influtit året före. Dock skall varje år minst en tiondel av avkastningen läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Lindegrens donationsfond
Organisationsnummer:844000-3559
Adress:
  • Boel Kvist
  • Landskrona stad
  • 261 80 Landskrona
Telefonnummer:0418-47 00 82
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS