ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att moraliskt och ekonomiskt hjälpa barn till avlidna bröder inom Logen 39 Manhem utan begränsning till viss familj eller bestämda personer varjämte medel kan tagas i anspråk för annan hjälpverksamhet via Understödsfonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Elanders Minne
Organisationsnummer:855101-6499
Adress:
  • Lillla Askimsvägen 2B
  • 436 40 Askim
Telefonnummer:0706-055958
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 239 967 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS