ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall c:a 10 % läggas till kapitalet, medan återstoden utdelas på sätt nedan sägs. I första hand ska det till utdelning tillgängliga beloppet varje år utdelas i julgratifikationer á 50 kronor för varje till behövande, företrädesvis till personer som varit anställda vid Aktiebolaget Hugo Hallgrens Konservfabriker i Ellös och Lysekil eller till efterlevande efter sådana anställda. När fondens avkastning så medger eller om antalet behövande, som kan komma i fråga till gratifikation, skulle nedgå i sådan utsträckning, att gratifikationerna kan ökas i storlek, är kyrkorådet berättigat att för samtliga gratifikationer eller för en del av dem fastställa högre belopp än 50 kronor. Därest fabrikerna i Lysekil eller Ellös eller endera av dem skulle upphöra och det med tiden skulle befinnas, att antalet berättigade till gratifikation väsentligt skulle nedgå, skall det till utdelning tillgängliga beloppet utdelas jämväl till behövande, hemmahörande i Morlanda socken, vilka skola komma helt i åtnjutande av gratifikationerna, därest det icke längre skulle finnas någon, som är berättigad till utdelning på grund av vederbörandes eller hans anförvants anställning vid Aktiebolagets Hugo Hallgrens Konservfabriker. I andra hand ska utdelningen få användas till behövande i Morlanda församling och i sista hand till diakonal hjälpinsatser inom samma församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Clases fond
Organisationsnummer:858500-4982
Adress:
  • Tegneby 508
  • 473 97 Henån
Telefonnummer:0522-642105
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 420 294 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS