ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall såsom stipendium för hans fortsatta utbildning tillfalla skriftställaren fil.Lic Olof Gustaf Severin Rabenius, så länge han lever, att till honom årligen utbetalas och därefter, om högskolan ej finner hinder därför möta, utgå såsom stipendium åt någon i behov av ekonomiskt understöd varande vetenskapsidkare, som vid något av rikets universitet eller högskolor studerar filosofi, sociologi eller något naturvetenskapligt ämne, eller efter avslutade studier, med framgång ägnat sig åt vetenskaplig verksamhet inom något av ifrågavarande forskningsområden. Vetenskapsidkare inom det filosofiska och sociologiska området skola vid stipendiets utdelande äga företräde framför sådana, som ägnat sig åt annat här ovan angivet ämne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Björklunds Minne
Organisationsnummer:802402-9517
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:516 150 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS