ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att genom stipendier, som årligen utdelas bereda särskilt begåvade svnska musikstuderande, som genomgått grundutbildning och vilkas målsättning är att utbilda sig till solist eller pedagog, förträdesvis i sång eller pianospel möjlighet till vidareutbildning, även utomlands. Stipendium bör även kunna sökas av begåvade instrumentalister, om särskilda skäl föreligger. Villkor för erhållandet av stipendium är att studierna bedrives inom den klassiska musikens ram. Årligen må högst avkastningen utdelas. Stipendium skall kunna ges även till särskilt begåvade musikstuderande i dirigentklass samt cello, violin och flöjtstuderande, som avser att utbilda sig till solister eller pedagoger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunvor och Gunnar Salvéns Minnesfond
Organisationsnummer:802424-1690
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS