ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål: Räntan av medlen skall varje år utdelas på min födelsedag den 24 september och fördelas på två blinda och en annan svårt handikappad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar Lysdahls Minnesfond
Organisationsnummer:802425-7274
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 Malmö
Telefonnummer:040-27 92 43
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS