ÄNDAMÅL

§ 2. Stiftelsen skall ha till ändamål att främja undervisning eller utbildning av ungdomar, studerande vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och som har visat ett genuint intresse för historia, samt aktivt deltagit i och främjat skolans föreningsliv. Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom att utdela ett eller flera stipendier till elever vid ovannämnda läroverk. § 3. Stiftelsen äger framdeles mottaga gåvor, donationer eller testamentsmedel från myndigheter, organisationer, företag, enskilda personer eller annorledes. Medel som stiftelsen erhållit på nämnda sätt skall erläggas till stiftelsens kapital. § 4. Om det befinnes erforderligt för enskilda punktinsatser må del av stiftelsens kapital tas i anspråk, dock ej stiftelsens grundkapital. Huvudprincipen är dock att den årliga nettoavkastningen skall användas för tillgodoseende av stiftelsens ändamål Av nettoavkastningen må 20 procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar Henrikssons Minnesfond
Organisationsnummer:802402-9038
Adress:
  • Henriksson
  • Sigtunagatan 9
  • 113 22 Stockholm
Telefonnummer:0708-21 70 58
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS