ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Stiftelsens ändamål skall i huvudsak uppfyllas genom bidrag till uppbyggnad av skolverksamhet i Afrika och inledningsvis Gundua School Project. Stiftelsen skall dock också kunna bidraga till andra liknande projekt. Ändamålet kan även uppfyllas genom utdelning av anslag och stipendier till enskilda personer, organisationer eller företag som verkar inom områdena vård och uppfostran av barn samt undervisning och utbildning. Stiftelsens ändamål må även fullgöras genom andra åtgärder än de ovan nämnda, exempelvis genom bidrag till konferenser och dylikt som har anknytning till Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gundua
Organisationsnummer:802425-5948
Adress:
  • Artillerigatan 6
  • 11451 Stockholm
Telefonnummer:0709- 75 99 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS