ÄNDAMÅL

Medlen ska användas till förvärv av en såsom pensionärshem lämplig lantgård, där verksamheten kan förenas med jordbruksförsök, som ska stå under ledning av Jordbruksförsöksanstalten. Därest icke pensionärshemmet kommer till stånd inom 10 år äger Svenska Lantbrukstjänstemannaföreningen använda medlen såsom bidrag till sina medlemmars tilläggspensioneringar efter grunder, som vid denna tidpunkt av föreningens styrelse kunna anses lämpliga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gullviks Pensionärsfond
Organisationsnummer:802481-3084
Adress:
  • Henric Lagercrantz
  • Stallmästaregatan 39
  • 587 35 LINKÖPING
Telefonnummer:070-583 11 42
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS