ÄNDAMÅL

Att möjliggöra utdelning av premier till brukare av medelstora och mindre jordbruk samt trädgårdsodlingar på länets landsbygd för uppmuntran och befrämjande av deras odling av matnyttiga växter m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Guldsmeden John Erikssons Minnesfond
Organisationsnummer:888000-0230
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västernorrland
  • Trädgårdsgatan 7
  • 871 31 Härnösand
Telefonnummer:0611-251 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 577 567 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Avkastingen användes för utdelning av kontanta premier till brukare av såväl medelstora hemman eller motsvarande jordbruk som ända ned till de minsta trädgårdstäppor inom Dalarnas läns landsbygd för uppmuntran och befrämjande av deras odling av matnyttiga växter m.m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Guldsmeden John Erikssons minnesfond
Organisationsnummer:883202-3629
Adress:
  • Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg
  • Magasinsgatan 25
  • 812 31 storvik
Telefonnummer:0290-336 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:509 738 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS