ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet på antroposofisk grund, enligt Rudolf Steiners riktlinjer. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådant ändamål har liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl a forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Understöd som nu avses bör särskilt avse utbildning till waldorfförskolelärare. Ekonomiskt stöd som avses i detta stycke får lämnas endast om de enligt stiftelserådets bedömande inte innebär åsidosättande av ändamålet i första stycket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Guldägget
Organisationsnummer:814801-1565
Adress:
  • Skötkonung
  • Rävsta Gård
  • 195 92 MÄRSTA
Telefonnummer:08-59259161
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS