ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara en ideell allmännyttig stiftelse med ändamål att på evangelisk kristen grund verka för upprättande av Guds rike, uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds Ord. Ändamålet, att manifestera och sprida det kristna budskapet, skall primärt fullgöras genom kristen församlingsverksamhet med allt vad därtill hör. Däri innefattas även skol- och utbildningsverksamhet, vård och social omsorgsverksamhet samt medieverksamhet. Stiftelsen skall vidare ha möjlighetatt genom dotterföretag initiera och driva institution och rörelse, som inte står i motsättning till stiftelsens ändamål

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Guds Kraft
Organisationsnummer:827500-7857
Adress:
  • Box 78
  • 576 22 Sävsjö
Telefonnummer:0382-10070
E-post:peo.svensson@gudskraft.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 990 222 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS