ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att stödja sådan medicinsk vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete som leder till bättre prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad för såväl barn som vuxna. Stiftelsen ska i första hand främja forskning och utvecklingsarbeten kring benmärgs- och blodsjukdomar främst leukemier. I andra hand stödja sådan grundforskning som kan förväntas ha betydelse för utveckling av behandlingsstrategier för denna typ av sjukdomar. I tredje hand ska stiftelsen ge stöd till anordnande av vetenskapliga symposier och föreläsningar. Stöd till forskning och utveckling ska ske genom att utdela medel till forskningsunderstöd och stipendier. Särskilt stöd kan ges till resestipendier för att till Sverige hämta hem erfarenheter från internationell medicinsk forskning. [..] I första hand ska avkastningen användas för utdelning till ändamålet. Bedömning av hur mycket av årets avkastning som bör delas ut görs årligen av förvaltaren. Under de första fem åren från stiftelsens bildande ska realvärdet av stiftelsens grundkapital bevaras. Därefter har förvaltaren rätt att också göra utdelning ur kapitalet. Endast om synnerliga skäl föreligger får hela kapitalet förbrukas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gudrun och Bert Norbergs fond för forskning kring benmärgs- och blodsjukdomar
Organisationsnummer:802477-9053
Adress:
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS