ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 15 januari 1923.”Avkastningen skall användas till stipendier om lägst femhundra (500) kronor till studerande i läroverkets tvenne (2:ne) högsta klasser eller ringar, vilka ämna fortsätta sina studier vid universiteten i Upsala eller Lund i teologiska eller filosofiska fakulteterna. Stipendierna få bibehållas av samma personer under tvenne (2:ne) läsår för så vitt ej anmärkning mot vederbörande förekommer.”Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27: Donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun samt att minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gudmundifonden
Organisationsnummer:873202-3307
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 335 254 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall utdelas som stipendier till lämpliga präster inom stiftet, för att de skall kunna bedriva teologiska studier vid utländska universitet eller kyrkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gudmundifonden
Organisationsnummer:873202-4495
Adress:
  • Karlstads stift
  • Box 186
  • 651 05 KARLSTAD
Telefonnummer:054-17 24 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 331 157 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS