ÄNDAMÅL

Fondens kapital får inte förminskas och dess avkastning skall användas för understödjandet eller drivandet – direkt eller indirekt – av teaterverksamheten i Göteborg. Av fondens årliga avkastning skall en tiondel avsättas till en reservfond, intill dess denna erhåller en storlek av 100 000 kr, varefter avsättning för detta syfte ej vidare bör äga rum, förrän sagda reservfond genom eventuellt inträffade nödvändiga utgifter, vartill fondens inkomster i övrigt ej varit tillräckliga, måst anlitas, varefter dylik avsättning ånyo ägt rum, intill dess reservfonden åter uppgått till 100 000 kr och – så allt framgent . Vad som under ett år icke tagits i anspråk av fondens och reservfondens ränta sedan stadgad ersättning ägt rum, må användas under påföljande året eller åren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs stads Teaterfond
Organisationsnummer:857200-6354
Adress:
  • Göteborgs stadsteater
  • Box 5094
  • 402 22 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:bjorgjahren@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 521 821 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS