ÄNDAMÅL

Lämna understöd åt ålderstigna eller sjuka behövande restauratörer samt deras änkor eller barn inom Göteborgs och Västra Sveriges Hotell- och Restaurantförenings verksamhetsområde. I särskilda fall kan styrelsen, om den är enhällig och fulltalig, jämväl besluta om understöd till behövande f.d. befattningshavare, som innehaft mångårig tjäst hos föreningsledamot. Styrelsen, om den är enhällig och fulltalig, kan jämväl besluta att fondens avkastning eller del därav må användas till för branschen befrämjande ändamål, exempelvis stipendier, utbildning, upplysning,m.m..

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Restauratörförenings Understödsfond
Organisationsnummer:857201-4028
Adress:
  • SHR
  • Box 404
  • 401 26 Göteborg
Telefonnummer:031-629469
E-post:peter.forslund@shr.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:38 459 887 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS