ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till utdelning av så många stipendier å 500 kronor, som räntebeloppet medgiver. Eventuellt räntebelopp som inte delas ut skall läggas till kapitalet. Stipendium kan endast sökas av den som varitinskriven i Göteborgs Nation minst en termin då ansökan inlämnas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Nations i Lund jubelstipendiefond av år 1918
Organisationsnummer:802478-5282
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS