ÄNDAMÅL

Fonden skall användas till förmån för skolledare och lärare vid gymnasieskolan samt på grundskolan företrädesvis som – bidrag (tillfälliga understöd) till behövande pensionerade skolledare och lärare för täckande av kostnader vid sjukdom, konvalescens och rekreation, samt – bidrag till studier, studieresor samt vetenskaplig och pedagogiskt författarskap. Fonden får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs kommuns donationsfond – samfond – för lärarfortbildning och understöd (samfond V)
Organisationsnummer:857500-4984
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 325 427 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS