ÄNDAMÅL

Fonden skall användas till förmån för eleverna inom grundskolan företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev, som ägnat arbete åt tester eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller- förvärv av material m m. Fonden får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs kommuns donationsfond – samfond – för grundskolan (samfond III)
Organisationsnummer:857204-6814
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:37 686 957 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS