ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden skall utbetalas till styrelsen för Göteborgs arbetarinstitut för att till institutets ändamål användas och med rätt att, efter stadsfullmäktiges beprövande , för samma ändamål använda jämväl kapitalet eller del därav.Kammarkollegiet har i beslut 2011-03-07 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göteborgs Arbetarinstitut
Organisationsnummer:857500-4091
Adress:
  • Stadsledningskontoret
  • Juridiska Avdelningen
  • 404 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3680000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:576 029 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS