ÄNDAMÅL

Avkastningen skall till huvudsaklig del användas till forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Därest värdepapper ej täcker beloppet skall bankmedel tagas i anspråk så att värdet alltid förblir 1.400.000 kronor. En mindre del av förenämnda avkastning skall fördelas till forskning inom barncancer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göte och Karin Iverstams Minnesfond
Organisationsnummer:802411-3386
Adress:
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  • Box 44007
  • 10073 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS