ÄNDAMÅL

Fonden ska användas till stipendier till en manlig eller kvinnlig idrottsledare, som under många år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och särskilt befrämjat förståelse för rent spel och glädje inom idrotten och ska användas i vidareutbildningssyfte.Fondens avkastning ska användas till ett stipendium. Det årliga överskott ska läggas till kapitalet. Fondens grundkapital- med tilllägg för de överskott- får inte disponeras av Styrelsen för Föreningen RV att användas för stipendieändamål eller på annat sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gösta Gärdins Ungdomsfond
Organisationsnummer:802412-0712
Adress:
  • Kerstin Rosén
  • Murkelvägen 10, 1trp
  • 192 51 Sollentuna
Telefonnummer:070-8870435
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:91 158 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS