ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 15 procent läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till främjande av vetenskapshistorisk forskning inom museets intresseområden

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gösta Björkmans fond
Organisationsnummer:802424-7549
Adress:
  • Stiftelsen Veterinärhistoriska Museet
  • Box 234
  • 532 23 Skara
Telefonnummer:0511-67247
E-post:vetmus@slu.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 648 850 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS