ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag för omsorg och boende till de funktionshindrade personer som bor i fastigheten Aklejan 1 i Lidingö och som också bodde i fastigheten vid tidpunkten för stiftelsens bildande (bilaga). Var och en skall erhålla lika mycket i bidrag och bidrag skall lämnas även om den bidragsberättigade personen flyttar till annat boende. Om bidragsberättigad person enligt ovan avlider skall hans/hennes andel riktas till en eller flera andra fysiska personer med funktionshinder i Lidingö stad och som beviljats boende av staden med stöd av gällande författning (f n LSS). Bidrag skall lämnas för omsorg och boende. Styrelsen beslutar om detta bidrag efter samråd med Lidingö stad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gruppbostaden Ankaret
Organisationsnummer:802411-8062
Adress:
  • Per Franzén
  • Valutavägen 21
  • 129 34 Hägersten
Telefonnummer:08-7531953
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS