ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Utdelningen skall företrädesvis användas för belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnar arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grundskolesamfonden
Organisationsnummer:833600-8936
Adress:
  • Västerviks kommun
  • 593 80 VÄSTERVIK
Telefonnummer:0490-88014
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 098 718 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS