ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta ska ske genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker. Åtgärderna förutses även kunna bidra till utbildning i och förståelse för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gräsöfonden
Organisationsnummer:817301-4336
Adress:
  • Gräsö gård
  • 742 96 GRÄSÖ
Telefonnummer:0173-35182
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS