ÄNDAMÅL

Sedan förvaltningskostnaderna guldits, skall en tiondel av återstående inkomsten till fondens förstärkande årligen läggas till kapitalet. Fondens årliga avkastning skall, sedan vad här ovan säges iakttagits, såsom ett eller flera stipendier utgå till i första hand medlemmar av grevliga ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa, varvid under i övrigt likartade förhållanden avkomlingar av min avlidne make översten Eric Carl Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa skola äga företräde. finnes ingen stipendiesökande av Oxenstiernska ätten må behållna årsavkastningen i stället utgå såsom pensioner till behövande äldre medlemmar av sagda ätt, manliga eller kvinnliga, eller i sista hand såsom stipendier eller pensioner till medlemmar av andra på svenska riddarhuset introducerade ääter med företräde för sökande, som kunna styrka släktskap med mina avkomlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevliga Ättens Oxenstierna af Korsholm och Wasa Stipendiefond
Organisationsnummer:802002-5873
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS