ÄNDAMÅL

Av fondens behållna avkastning skall för att i någon mån motverka ”penningens ständigt sjunkande värde” 1/10 läggas till stiftelsens kapital.

Berättigade till pension ur fonden är de, som ägnat sitt arbete åt Mariedal eller år ägare av Mariedal, vare sig såsom arrendatorer, torpare, statare eller andra mera stadigvarande arbetare så ock efterlevande maka till sådan pensionsberättigad. Med Mariedal egendom förstås i dessa stadgar egendomen, sådan densamma nu av oss besittes och således även den del av densamma, som är belägen i Skälvums socken.

Då fondens ändamål ej är att bereda tillgång till sådana utgifter, som endast avse livets nödtorft, utan att bereda den gamla en ökad trevnad, skall fonden icke användas i avsikt att minska samhällets skyldighet att lämna nödigt socialunderstöd, utan som en tillgång utöver ett möjligen lämnat dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevinnan Sophie Sparres pensionsfond
Organisationsnummer:802480-8613
Adress:
  • Ivar Virgin
  • Mariedals Egendom
  • 533 92 Lundsbrunn
Telefonnummer:0511-57009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS