ÄNDAMÅL

Den årliga räntan utbetalas i en eller tvänne pensioner till enkor eller döttrar tillhörande Ridderskapet och Adlen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevinnan Sofie Sparres född Lewenhaupt Minnesfond
Organisationsnummer:802008-0423
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS