ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas så, att Riddarhuset efter ansökan utdelar medel till verkligen behövande ålderstigna ensamstående kvinnliga eller manligapersoner med företrädesrätt för medlemmar av ätten Cronhielm af Hakunge och för sådana personer av den finländska grenen som äro mantalsskrivna och bosatta i Sverige. Intyg av två trovärdiga personer om sökandes kvalifikationer skall bifogas ansökningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevinnan Anna Cronhielms född Tidbeck Minnesfond
Organisationsnummer:802007-8344
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS