ÄNDAMÅL

Sedan minst 1/5 av fondens avkastning lagts till kapitalet skall övrig avkastning utbetalas till stipendier. Stipendium skall utgå med minst fyrahundra kronor om året. Om fondens avkastning tillåter kan flera stipendier utdelas varje år, dock med förbehåll att varje stipendiebelopp inte sätts lägre än att det med hänsyn till ändrat penningvärde kan anses motsvara fyrahundra kronor under nuvarande tid. Stipendium från fonden skall underlätta stipendietagarens utbildning vid universitet, teknisk, militär eller annan utbildningsanstalt i Sverige eller i utlandet, vid vilken det för inträde krävs realskoleexamen eller studentexamen eller kunskapsprov som svarar mot någon av dessa examina, vidare vid sjökrigsskolan, konstakademien, musikaliska akademien eller annan svensk eller utländsk utbildningsanstalt, jämförlig med någon av dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greve H S Mörner och hans Makas Stipendiefond
Organisationsnummer:802408-6160
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
E-post:kansli@riddarhuset.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS