ÄNDAMÅL

Behållna avkastningen av donationshemmanet och stiftelsens kapital skall i första hand användas till ekonomiska bidrag till behövande äldre eller sjuka personer i första hand inom den del av Sexdrega församling som utgjordes av Hillareds församling och i andra hand inom Sexdrega församling. Dessa understödstagare utses av stiftelsens förvaltare efter hörande av socialnämnden. Understödet lämnas i form av penningbidrag. I den mån avkastningen icke behöver tagas i anspråk i enlighet med föreskrifterna härom må den användas till bestridande helt eller delvis av kostnaderna för en församlingssyster med verksamhetsort inom Sexdrega församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greve Carl Bondes donation
Organisationsnummer:864500-2588
Adress:
  • advokatfirman Ulf Ahlstedt
  • Skillnadsgatan 24
  • 416 56 Göteborg
Telefonnummer:0325-18640
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 809 199 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS