ÄNDAMÅL

I första hand att under hela året kunna bereda friplats åt kvinnliga medellösa patienter, vilka äro i behov av sjukvård å avdelning av Röda Korsets sjuksköterskehem. Friplats må beräknas för enskilt eller halvenskilt rum och bör företräde givas åt patienter tillhörande de bildade klasserna,I andra hand under eller efter sjukvård till patient vid Rödea Korsets sjukhus, som i anledning av sjukhusvistelsen eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,bestidande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka patienter med olika fysiska handikapp bedöms vara i behov avsamt till bestridande av kostnader för konvalecentvård och rekreation, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greta Smerlings minne
Organisationsnummer:802409-8496
Adress:
  • Svenska Röda Korset
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4524600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS