ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall användas till Stora Lundby kyrka och församlingshems prydande och/eller inventarieanskaffning eller för annat behov som församlingen anser vara angeläget, dock med skyldighet för församlingen att för all framtid bekosta och ombesörja vården och skötseln av våra gravar samt de gravar som nu finnas och kan komma att finnas å Jonas Jonassons familjegrav å Stora Lundby kyrkogård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greta och Gustaf Larssons, Låddegården, Gråbo, minnesfond
Organisationsnummer:802479-5695
Adress:
  • Lundbyvägen 12
  • 443 43 Gråbo
Telefonnummer:0302-496100
E-post:stora.lundby-ostad.patorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS