ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall i första hand användas till fönyat inköp av Göranssonska gravplanen på Åby kyrkogård och sedan till skötsel av densamma med blomstersmyckning särskilt vid alla högtidsdagar. Resten av den årliga avkastningen får användas till de kyrkliga ändamål fondens styrelse anser lämpliga t.ex söndagsskolorna, kyrkliga ungdomsrörelsen, missionen och dylikt med kyrklig anstrykning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Göranssonska Fonden
Organisationsnummer:802424-5683
Adress:
  • Ryssby-Åby Pastorat
  • Läckebyvägen 1
  • 395 97 Läckeby
Telefonnummer:0480-605 19
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 352 294 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS